O pracowniCennik i regulamin

Zapisz się i wypróbuj darmową niezobowiązującą lekcje śpiewu lub instrumentu.
Zajęcia indywidualne (od 7 roku życia)

Pakiet miesięczny – 240 zł / 4x 60 minut / raz w tygodniu

Lekcja poza pakietem miesięcznym – 75 zł / 60 minut

Zajęcia grupowe (2-3 osoby) od 7 roku życia

Zorganizuj swoją własną grupę.

Ucz się razem z przyjaciółmi, rodzeństwem lub w parze.

Pakiet miesięczny: 150 zł od osoby / 4x 60 minut / raz w tygodniu

Lekcja poza pakietem miesięcznym : 45 zł od osoby / 60 minut

Przygotowanie do konkursu/występu/festiwalu

Masz przed sobą ważny występ? Przyjdź do nas.

Nasza doświadczona na scenie kadra, dopilnuje, aby Twój występ wypadł profesjonalnie.

75 zł / 60 minut

Zajęcia grupowe umuzykalniające dla dzieci (5-7 lat)

120 zł / 4x 60 minut / raz w tygodniu

Warsztaty wokalne/instrumentalne

Zaproś Pracownię muzyczną do siebie.

Zorganizujemy dla Ciebie warsztaty grupowe.

Cena ustalana indywidualnie

Muzyczne urodziny

Cena ustalana indywidualnie

Podaruj komuś BON UPOMINKOWY!!

Napisz do nas!

Regulamin

REGULAMIN PRACOWNI MUZYCZNEJ OLI TUROŃ

OFERTA

Zajęcia w Pracowni Muzycznej kierowane są zarówno do amatorów, do osób śpiewających lub grających hobbystycznie, jak i do zaawansowanych wokalistów lub instrumentalistów.

Do Szkoły nie obowiązują egzaminy wstępne. Każdy może rozpocząć naukę.

Szkoła prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej www.olaturon.pl

Zajęcia indywidualne oraz grupowe trwają 60 minut.

Cennik zajęć dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w załączniku do niniejszego regulaminu.

TERMINY ZAJĘĆ

Termin zajęć indywidualnych ustalany jest przez ucznia.

Termin zajęć grupowych dla dzieci ustalany jest przez Pracownię Muzyczną.

Z przyczyn organizacyjnych oraz dla zapewnienia optymalnej efektywności nauki zalecane jest wyznaczenie stałego terminu.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

ROZPOCZĘCIE NAUKI W SZKOLE

Naukę w Pracowni muzycznej można rozpocząć w dowolnym momencie.

Zajęcia odbywają się podczas roku szkolnego: od września do czerwca.

Rezerwacji terminu pierwszych zajęć można dokonać na trzy sposoby:

– kontaktując się pod numerem: +48 697 71 55 71

– mailowo pod adresem: pracowniamuzyczna@olaturon.pl

– lub wypełniając formularz kontaktowy dostępny pod adresem: www.olaturon.pl

Pierwsza lekcja jest darmowa. Można przyjść i zobaczyć jak wyglądają zajęcia.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

Odwoływać zajęcia można WYŁĄCZNIE, kontaktując się z Pracownią muzyczną pod numerem: +48 697 715 571 lub mailowo pod adresem pracowniamuzyczna@olaturon.pl

Ustalony termin zajęć można odwołać bez konsekwencji najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego. Odwołanie zajęć po tym terminie skutkuje uznaniem ich za przeprowadzone.

Za zajęcia odwołane po terminie obowiązuje pełna odpłatność.

-Zajęcia odrabiane są tylko w przypadku nieobecności instruktora bądź w przypadku nieobecności ucznia zgłoszonej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego ustalony termin zajęć.

-Pracownia muzyczna ustali termin na odrobienie zajęć w ciągu 3 miesięcy od nieobecności. Jeśli w ciągu 3 miesięcy nie uda się odrobić zajęć, pieniądze za zajęcia zostaną zwrócone.

-Gdy w danym miesiącu wypadnie więcej niż 4 zajęcia, wówczas dodatkowa godzina przechodzi na poczet odrobienia nieobecności.

Gdy w danym miesiącu wypadną mniej niż 4 zajęcia (z powodu dni ustawowo wolnych lub świąt), zajęcia będą przeniesione i odrobione w innym dniu lub opłata będzie pobierana za adekwatną liczbę zajęć.

-W wypadku nieobecności instruktora zajęcia mogą się odbyć z innym instruktorem, który zostanie podstawiony na zastępstwo.

-W przypadku spóźnienia z winy ucznia zajęcia nie ulegają przedłużeniu

PŁATNOŚCI

Opłata za zajęcia jest uiszczana w formie czesnego w wysokości niezmiennej, niezależnie od liczby zajęć w miesiącu.

-Miesięczna opłata za pakiet zajęć wokalnych oraz instrumentalnych: 4x 60 min 240zł (Jedne zajęcia 60 minut – 60 zł)

-Miesięczna opłata za zajęcia grupowe (2-3 osoby) 4x 60 minut -150 zł od osoby

-Miesięczna opłata za zajęcia grupowe umuzykalniające dla dzieci 5-6 lat – 120 zł

Cały cennik dostępny na stronie www.olaturon.pl

Opłaty należy wnosić z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto:

PRACOWNIA MUZYCZNA OLA TUROŃ

73 1090 2415 0000 0001 3463 0886

Z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, nazwa zajęć i miesiąc za który opłata została wniesiona.

Zaległości wynoszące wartość dwóch i więcej miesięcznych rat czesnego, skutkują rozwiązaniem umowy i skreśleniem ucznia z listy uczestników zajęć.

ZAPEWNIAMY

– Doświadczoną kadrę wokalistów i instrumentalistów. Nasi nauczyciele są czynnymi muzykami i regularnie występują na scenach polskich i zagranicznych.

-Udział w wydarzeniach organizowanych przez Pracownię Muzyczną takich jak koncerty uczniów, warsztaty, występy publiczne na wydarzeniach kulturalnych

-Pomoc przy udziale w festiwalach i konkursach wokalnych lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych

-Możliwość korzystanie ze sprzętu muzycznego dostępnego na terenie Pracowni muzycznej.

-Miłą atmosferę na zajęciach