O pracowniCennik i regulamin

Zapisz się i wypróbuj darmową niezobowiązującą lekcje śpiewu lub instrumentu.
Zajęcia indywidualne (od 7 roku życia)

Pakiet miesięczny – 280 zł / 4x 60 minut / raz w tygodniu

Lekcja poza pakietem miesięcznym – 80 zł / 60 minut

Zajęcia grupowe (2-3 osoby) od 7 roku życia

Zorganizuj swoją własną grupę.

Ucz się razem z przyjaciółmi, rodzeństwem lub w parze.

Pakiet miesięczny: 150 zł od osoby / 4x 60 minut / raz w tygodniu

Lekcja poza pakietem miesięcznym : 45 zł od osoby / 60 minut

Przygotowanie do konkursu/występu/festiwalu

Masz przed sobą ważny występ? Przyjdź do nas.

Nasza doświadczona na scenie kadra, dopilnuje, aby Twój występ wypadł profesjonalnie.

75 zł / 60 minut

Zajęcia grupowe umuzykalniające dla dzieci (5-7 lat)

Pakiet miesięczny 140 zł / 4x 60 minut / raz w tygodniu

Warsztaty wokalne/instrumentalne

Zaproś Pracownię muzyczną do siebie.

Zorganizujemy dla Ciebie warsztaty grupowe.

Cena ustalana indywidualnie

Muzyczne wędrówki

Pakiet miesięczny – 120 zł / 4x 45 minut / raz w tygodniu

Jednorazowe wejście – 35 zł / 45minut

Pianino

Zajęcia indywidualne od 5 lat :
Pakiet miesięczny – 280 zł / 4x 60 minut / raz w tygodniu

Dla uczniów do lat 10 istnieje możliwość krótszych zajęć:
Pakiet miesięczny – 240 zł / 4x 45 minut / raz w tygodniu
Pakiet miesięczny 200 zł / 4x 30 minut / raz w tygodniu

Wokalne studio nagrań

Nagranie audio + video – 180 zł (dla uczniów w ramach zajęć 120 zł)
Nagranie głosu (bez video) – 140 zł (dla uczniów w ramach zajęć 80 zł)

Śpiewajmy razem - wokalne zajęcia zespołowe

140 zł / 4x 60 minut / raz w tygodniu

Podaruj komuś BON UPOMINKOWY!!

Napisz do nas!

Regulamin

REGULAMIN PRACOWNI MUZYCZNEJ OLI TUROŃ

OFERTA

Zajęcia w Pracowni Muzycznej kierowane są zarówno do amatorów, do osób śpiewających lub grających hobbystycznie, jak i do zaawansowanych wokalistów lub instrumentalistów.

Do Szkoły nie obowiązują egzaminy wstępne. Każdy może rozpocząć naukę.

Szkoła prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej www.olaturon.pl

Zajęcia indywidualne oraz grupowe trwają 60 minut.

Cennik zajęć dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w załączniku do niniejszego regulaminu.

TERMINY ZAJĘĆ

Termin zajęć indywidualnych ustalany jest przez ucznia.

Termin zajęć grupowych dla dzieci ustalany jest przez Pracownię Muzyczną.

Z przyczyn organizacyjnych oraz dla zapewnienia optymalnej efektywności nauki zalecane jest wyznaczenie stałego terminu.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

ROZPOCZĘCIE NAUKI W SZKOLE

Naukę w Pracowni muzycznej można rozpocząć w dowolnym momencie.

Zajęcia odbywają się podczas roku szkolnego: od września do czerwca.

Rezerwacji terminu pierwszych zajęć można dokonać na trzy sposoby:

– kontaktując się pod numerem: +48 697 71 55 71

– mailowo pod adresem: pracowniamuzyczna@olaturon.pl

– lub wypełniając formularz kontaktowy dostępny pod adresem: www.olaturon.pl

Pierwsza lekcja jest darmowa. Można przyjść i zobaczyć jak wyglądają zajęcia.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

Odwoływać zajęcia można WYŁĄCZNIE, kontaktując się z Pracownią muzyczną pod numerem: +48 697 715 571 lub mailowo pod adresem pracowniamuzyczna@olaturon.pl

Ustalony termin zajęć można odwołać bez konsekwencji najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego. Odwołanie zajęć po tym terminie skutkuje uznaniem ich za przeprowadzone.

Za zajęcia odwołane po terminie obowiązuje pełna odpłatność.

-Zajęcia odrabiane są tylko w przypadku nieobecności instruktora bądź w przypadku nieobecności ucznia zgłoszonej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego ustalony termin zajęć.

-Pracownia muzyczna ustali termin na odrobienie zajęć w ciągu 3 miesięcy od nieobecności. Jeśli w ciągu 3 miesięcy nie uda się odrobić zajęć, pieniądze za zajęcia zostaną zwrócone.

-Gdy w danym miesiącu wypadnie więcej niż 4 zajęcia, wówczas dodatkowa godzina przechodzi na poczet odrobienia nieobecności.

Gdy w danym miesiącu wypadną mniej niż 4 zajęcia (z powodu dni ustawowo wolnych lub świąt), zajęcia będą przeniesione i odrobione w innym dniu lub opłata będzie pobierana za adekwatną liczbę zajęć.

-W wypadku nieobecności instruktora zajęcia mogą się odbyć z innym instruktorem, który zostanie podstawiony na zastępstwo.

-W przypadku spóźnienia z winy ucznia zajęcia nie ulegają przedłużeniu

PŁATNOŚCI

Opłata za zajęcia jest uiszczana w formie czesnego w wysokości niezmiennej, niezależnie od liczby zajęć w miesiącu.

-Miesięczna opłata za pakiet zajęć wokalnych oraz instrumentalnych: 4x 60 min 240zł (Jedne zajęcia 60 minut – 60 zł)

-Miesięczna opłata za zajęcia grupowe (2-3 osoby) 4x 60 minut -150 zł od osoby

-Miesięczna opłata za zajęcia grupowe umuzykalniające dla dzieci 5-6 lat – 120 zł

Cały cennik dostępny na stronie www.olaturon.pl

Opłaty należy wnosić z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto:

PRACOWNIA MUZYCZNA OLA TUROŃ

73 1090 2415 0000 0001 3463 0886

Z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, nazwa zajęć i miesiąc za który opłata została wniesiona.

Zaległości wynoszące wartość dwóch i więcej miesięcznych rat czesnego, skutkują rozwiązaniem umowy i skreśleniem ucznia z listy uczestników zajęć.

ZAPEWNIAMY

– Doświadczoną kadrę wokalistów i instrumentalistów. Nasi nauczyciele są czynnymi muzykami i regularnie występują na scenach polskich i zagranicznych.

-Udział w wydarzeniach organizowanych przez Pracownię Muzyczną takich jak koncerty uczniów, warsztaty, występy publiczne na wydarzeniach kulturalnych

-Pomoc przy udziale w festiwalach i konkursach wokalnych lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych

-Możliwość korzystanie ze sprzętu muzycznego dostępnego na terenie Pracowni muzycznej.

-Miłą atmosferę na zajęciach