OfertaZajęcia grupowe umuzykalniające dla dzieci

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 5-7 lat

W programie między innymi kształtowanie wrażliwości dzieci na barwy dźwięków, poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, inwencji twórczej, rozwijanie kreatywności muzycznej poprzez zabawę.

Cena: 120 zł / 60 minut / raz w tygodniu